Dyrekcja

Szanowni Państwo!

Nazywam się Przemysław Kleniewski i jestem dydaktykiem oraz rusycystą. Od 2014 r. zajmuję się nauczaniem. Współpracowałem z kilkoma szkołami na terenie Trójmiasta, przygotowując uczniów do egzaminów oraz konkursów, które zawsze zdawali na najwyższym poziomie (m.in. zdobywając pierwsze miejsce na konkursie międzynarodowym w Rosji). Poza pracą w szkole, jestem również organizatorem szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz współtworzę akcje społeczne, mające na celu podniesienie świadomości obywateli co do znaczenia szkoły i edukacji dla społeczeństwa.

W pracy dydaktyka podejmuję różnorodne działania na rzecz promowania neurodydaktyki – nurtu zupełnie przeciwnego do stosowanej powszechnie w polskiej szkole dydaktyki freiherrowskiej. Istnieją narzędzia, dzięki którym uczniowie są w stanie nauczyć się wszystkiego, traktując ten proces jako przyjemność, a nie katorgę – wystarczy po nie sięgnąć. W ramach tej tematyki publikuję na swoim blogu.

Moim celem jest stworzenie liceum, które będzie odpowiadać na faktyczne potrzeby uczniów, przygotowując ich do zdania egzaminu dojrzałości na najwyższym poziomie, gwarantując im przy tym wszechstronny rozwój, uwzględniając kształtowanie kompetencji miękkich, myślenia krytycznego i kreatywnego. A to wszystko w warunkach, które tworzyć będą sami uczniowie – uczenie się musi się przecież odbywać w przyjemnej atmosferze!

Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z wizją szkoły, a w razie pytań – dane kontaktowe znajdują się w odpowiedniej zakładce.

PKLENIEWSKI